Bootstrap3
日本語リファレンス

広告

コンテキスト背景色  Contextual backgrounds


背景色を、コンテキスト(文脈)に応じた色にするクラス。


サンプル

bg-primary

bg-success

bg-info

bg-warning

bg-danger

ソースコード
<p class="bg-primary">bg-primary</p>
<p class="bg-success">bg-success</p>
<p class="bg-info">bg-info</p>
<p class="bg-warning">bg-warning</p>
<p class="bg-danger">bg-danger</p>
サンプル
bg-primary, bg-success, bg-info, bg-warning, bg-danger,
ソースコード
<span class="bg-primary">bg-primary</span>,
<span class="bg-success">bg-success</span>,
<span class="bg-info">bg-info</span>,
<span class="bg-warning">bg-warning</span>,
<span class="bg-danger">bg-danger</span>,
サンプル
bg-primary
bg-success
bg-info
bg-warning
bg-danger
ソースコード
<div class="bg-primary">bg-primary</div>
<div class="bg-success">bg-success</div>
<div class="bg-info">bg-info</div>
<div class="bg-warning">bg-warning</div>
<div class="bg-danger">bg-danger</div>

広告